Over het koor

Een koor van respectabele leeftijd

Het Amsterdams Kamerkoor (AKK) is een gemengd koor met een rijke historie dat bestaat uit geoefende amateurs. Het koor houdt zich voornamelijk bezig met Europese oude muziek; gecomponeerd in de periode tot ongeveer 1600.
Het Amsterdams Kamerkoor is in 1945 opgericht door Jan Boeke en vierde in 2016 haar 70-jarige jubileum. Onder onze leden bevinden zich velen die de gemiddelde leeftijd van de zangers aanzienlijk verjongen ten opzichte van de leeftijd van het koor zelf.

Repetities zijn elke maandagavond van 19:45 tot 22:00 uur in de Oranjekerk, Tweede van de Helststraat 1-3, 1072 PC Amsterdam.

Het koor repeteert zonder begeleiding van een instrument. De zangtraditie van de renaissance was onbegeleid – a capella. Wel gaat het koor soms een samenwerkingsverband aan met bespelers van instrumenten, meestal uit dezelfde tijd, zoals bijvoorbeeld luit en/of blaasinstrumenten.

Het AKK zingt sinds 1998 onder leiding van zanger-dirigent Sjef van Leunen.

leuk2

Similar Category Post