Ga naar de inhoud

Een Ode aan de Oude Muziek

Het Amsterdams Kamerkoor, met een diepgewortelde traditie en toewijding aan Europese Oude Muziek, nodigt u uit om de tijdloze klanken van vervlogen eeuwen te ervaren. Onze concerten belichten composities variërend van de rijke harmonieën van de Engelse Tudor-periode tot de betoverende melodieën van de Italiaanse en Lage Landen Renaissance, en nog veel meer.

Ons repertoire is zorgvuldig gekozen om zowel de bekende als verborgen schatten van Oude Muziek te belichten. Ook verkennen wij madrigalen en andere genres die de diversiteit en rijkdom van de Renaissance-muziek demonstreren. Onze uitvoeringen omvatten composities van meesters als Josquin des Prez, Hendricus Isaac, Jan Pieterszoon Sweelinck, Jacob Obrecht en vele anderen.

Hieronder vindt u een overzicht van componisten en stukken met daarbij het jaar van uitvoering door het Amsterdams Kamerkoor.
Door een klik op het portret van de componist vindt u nog meer informatie. 

William Byrd (circa 1540-1623)

William Byrd was een invloedrijke Engelse componist uit de late renaissance, bekend om zijn kerkmuziek, motetten en madrigalen. Als katholiek in protestants Engeland componeerde hij clandestiene katholieke werken en droeg hij bij aan de ontwikkeling van complexe harmonieën en expressieve melodieën. Zijn muzikale erfenis heeft diepgaande invloed gehad op de Engelse muziekgeschiedenis en blijft bewonderd tot op de dag van vandaag.

Uitgevoerde werken

Ab ortu solis – Venite comedite  | 2023
Miserere mei Deus   | 2023
La Virginella   | 2023
Retire my soul   | 2023

Josquin des Prez (ca. 1450-1521)

Josquin des Prez was een invloedrijke componist uit de Franco-Vlaamse school, die een cruciale rol speelde in de ontwikkeling van de renaissancemuziek. Zijn oeuvre omvatte motetten, missen en chansons, gekenmerkt door subtiliteit en expressie. Josquin’s vernieuwende composities legden de basis voor de polyfone stijl en zijn muzikale erfenis blijft bewonderd in de muziekgeschiedenis.

Uitgevoerde werken

Missa Hercules Dux Ferrariae   | 2022
  Kyrie               
   Gloria               
   Sanctus               
   Agnus dei               
Salve Regina á 4   | 2022
Ave Maria Gratia plena   | 2016
Pater Noster   | 2016
La Déploration de la morte de Johan Ockeghem – Nyphes des Bois   | 2016
Ave Maria…Virgo Serena   | 2016

 

Motet Praeter rerum seriem   | 2015
Missa Fortuna desperata   | 2014
Kyrie               
De profundis clamavi   | 2014
O admirabile commercium   | 2012
Germinavit radix Jesse   | 2012
Quando natus est   | 2010
Rubum quem viderat   | 2010
Germanavit radix Jesse   | 2010
Ecce Maria genuit   | 2010
Absolve quaesumus   | 2005

 

Cypriano de Rore (1515-1565)

Cypriano de Rore was een invloedrijke componist uit de Franco-Vlaamse school, die een cruciale rol speelde in de overgang van de renaissance naar de vroegbarokmuziek. Zijn oeuvre omvatte motetten, madrigalen en missen, gekenmerkt door expressieve harmonieën en melodische innovatie. Als hofcomponist voor de Italiaanse en Vlaamse adel in de 16e eeuw droeg De Rore bij aan de ontwikkeling van de madrigaalvorm, die later een grote invloed had op de barokmuziek. 

Uitgevoerde werken

Mentr’íl lume maggior   | 2015
Signor mio caro –  Carità di signore   | 2015
Vaghi pensieri   | 2015
Anchor che col partire   | 2015
Non è lasso martire   | 2015
Missa Praeter rerum seriem   | 2015
Kyrie               
Gloria               
    Sanctus               
    Agnus Dei               

Jacob Obrecht (1457 – 1505)

Jacob Obrecht was een Vlaamse componist en een prominente figuur in de Vlaamse polyfone koormuziek tijdens de late 15e eeuw. Zijn werken, waaronder missen en motetten, kenmerkten zich door rijke harmonieën, contrapunt en melodische schoonheid, waardoor hij een invloedrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de renaissancekoormuziek.

Uitgevoerde werken

Omnis Spiritus   | 2014
Missa Malheur me bat   | 2005
    Sanctus               
Salve regina à 6   | 2005
Mille quingentis   | 2005

Giovanni Gabrieli (1554/57 – 1612)

Giovanni Gabrieli, een Venetiaanse componist uit de Renaissance, vernieuwde koormuziek door meerkorigheid te introduceren, waardoor diepte en ruimtelijkheid ontstonden. Zijn werk legde de basis voor latere koortechnieken en staat bekend om zijn innovatieve polyfonie en majestueuze koorwerken.

Uitgevoerde werken

Beate es virgo instrumentaal  | 2022
Beate es virgo zangers   | 2022
O magnum mysterium   | 2022

Andrea Gabrieli (ca. 1533 – 1585)

Andrea Gabrieli introduceerde innovatieve harmonieën en polychoraliteit, waardoor meerdere koren en instrumenten gelijktijdig konden worden gebruikt, waardoor de complexiteit en expressie van koorcomposities werden vergroot, een belangrijk element in de evolutie van de koormuziek.

Uitgevoerde werken

Sassi, Palae, Sabbion, del Adrian lio   | 2022

Giovanni Croce ( 1575 – 1609)

Giovanni Croce (1575-1609) was een invloedrijke componist en dirigent uit de late Renaissanceperiode. Zijn bijdrage aan de koormuziek omvatte de ontwikkeling van de madrigaalstijl en de introductie van expressieve harmonieën en meerstemmige texturen. Zijn composities, waaronder madrigalen en motetten, bevorderden de evolutie van koormuziek en inspireerden latere generaties componisten.

Uitgevoerde werken

O sacrum conviviium  | 2022
Canzonetta da Bambini   | 2013

Jacobus Clemens non Papa (ca. 1510 – 1555)

Jacobus Clemens non Papa was een belangrijke componist uit de Franco-Vlaamse school, actief in de 16e eeuw. Hij excelleerde in het schrijven van motetten, missen en chansons, en was een pionier in het componeren van psalmen in de Nederlandse taal. Zijn werk, gekenmerkt door complexe polyfonie en emotionele diepgang, had een grote invloed op de muzikale stijlen van zijn tijd en legde een fundament voor latere generaties componisten. 

Uitgevoerde werken

Caecilia virgo   | 2019
Ego Flos Campi   | 2016

Giaches de Wert (1535 -1596)

Giaches de Wert was een invloedrijke Franco-Vlaamse componist die voornamelijk actief was in Italië tijdens de late Renaissance. Hij staat bekend om zijn madrigalen, waarin hij baanbrekend werk verrichtte op het gebied van tekstexpressie en chromatiek. Zijn stijl vormde een overgang van de Renaissance naar de Barok en beïnvloedde belangrijke componisten zoals Claudio Monteverdi. Als hofcomponist in Mantua droeg hij bij aan de evolutie van het madrigaal en de ontwikkeling van expressieve muzikale taal. 

Uitgevoerde werken

Adesto dolori meo   | 2019
Cruda Amarilli   | 2019

Alexander Utendal (1543-1581)

Alexander Utendal was een Vlaamse componist die actief was in de 16e eeuw en vooral bekend staat om zijn sacrale muziek en motetten. Hij werkte aan het hof van aartshertog Ferdinand II van Tirol, waar hij een belangrijke rol speelde in de muzikale cultuur van de regio. Zijn composities, gekenmerkt door een vloeiende polyfonie en diepgaande expressiviteit, tonen invloeden van zowel de Franco-Vlaamse als de Duitse muzikale tradities. 

Uitgevoerde werken

Adesto dolori meo   | 2019

Orlandus Lassus (1532-1594)

Orlandus Lassus was een van de meest veelzijdige en productieve componisten van de Renaissance, afkomstig uit de Franco-Vlaamse school. Hij excelleerde in een breed scala aan genres, van motetten en missen tot madrigalen en chansons. Zijn muziek staat bekend om zijn emotionele diepgang en technische meesterschap in polyfonie. Lassus was hofcomponist in München en zijn invloed strekte zich uit over heel Europa, mede dankzij de wijdverspreide publicatie van zijn werken. 

Uitgevoerde werken

Dixit Dominus Domino meo   | 2019

Sigismondo d’India (ca. 1582 – 1629)

Sigismondo d’India (ca. 1582-1629) was een invloedrijke Italiaanse componist van de vroege barokperiode, bekend om zijn expressieve madrigalen. Zijn muziek onderscheidde zich door chromatiek, harmonische innovaties en tekstuele diepgang. Hij bracht de overgang van de renaissance naar de barokmuziek en beïnvloedde latere componisten.

Uitgevoerde werken

Cruda Amarilli   | 2019

Uitgevoerde werken

Cruda Amarilli   | 2019

Benedetto Pallavicino (1551 – 1601)

Benedetto Pallavicino (1551-1601), een Italiaanse componist van de late renaissance, had invloed op de koormuziek door zijn expressieve madrigalen, waarin hij complexe harmonieën en dissonanties gebruikte. Zijn werk markeerde een overgang van de renaissance naar de barokmuziek en inspireerde latere componisten zoals Monteverdi, die zijn harmonische en tekstuele innovaties voortzetten.

Uitgevoerde werken

Cruda Amarilli   | 2019

Pierre de la Rue (ca. 1452 - 1518)

Pierre de la Rue was een vooraanstaande componist uit de Franco-Vlaamse school, actief tijdens de late 15e en vroege 16e eeuw. Hij was een specialist in sacrale muziek, met name missen en motetten, en zijn composities staan bekend om hun complexe polyfonie en emotionele intensiteit. De la Rue diende aan het Bourgondische hof en zijn muziek werd hoog gewaardeerd door tijdgenoten, wat blijkt uit de opname van zijn werken in verschillende belangrijke manuscripten en drukken van die tijd. Zijn invloed op de ontwikkeling van de polyfone muziek en de liturgische vormen van zijn tijd is aanzienlijk.

Uitgevoerde werken

Ave regina coelorum   | 2018
Autant en emporte le vent   | 2018
Salve regina VI   | 2018
Mijn hert altijt heeft verlanghen   | 2018
O salutaris Hostia   | 2018

Loyset Compère (ca. 1445 - 1518)

Loyset Compère was een Franco-Vlaamse componist uit de late 15e eeuw, bekend om zijn veelzijdigheid in zowel sacrale als wereldlijke muziek. Zijn composities, die variëren van missen en motetten tot chansons, tonen een rijke melodische inventiviteit en complexe polyfonie. Actief aan verschillende Europese hoven, waaronder dat van de Franse koning Lodewijk XI, had Compère een invloed op de ontwikkeling van de Franco-Vlaamse polyfonie. 

Uitgevoerde werken

Ave Maria   | 2018
Alons fere nos barbes   | 2018
Asperger me, Domine   | 2018

Heinrich Isaac ( ca. 1450-1543)

Heinrich Isaac was een belangrijke componist uit de Franco-Vlaamse school, actief tijdens de Renaissance. Hij is vooral bekend om zijn “Choralis Constantinus,” een verzameling liturgische gezangen. Isaac had een brede invloed, mede door zijn positie aan het hof van keizer Maximiliaan I. Zijn muziek, die varieert van missen en motetten tot wereldlijke liederen, staat bekend om zijn melodische schoonheid en technische vaardigheid. 

Uitgevoerde werken

Angeli, archangeli   | 2019
Missa Virgo prudentissima   | 2017
Kyrie               
    Gloria               
    Sanctus               
Agnus Dei               
Beata viscera   | 2017
’Keizermotet’ Virgo prudentissima   | 2017
Innsbruck, ich muss dich lassen   | 2017