Repertoire

Het Amsterdams Kamerkoor specialiseert zich in de oude muziek uit de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw, missen, motetten, maar ook expressieve wereldlijke liedjes.

Het koor zingt à capella zoals gebruikelijk was tijdens de renaissance.                  Regelmatig wordt tijdens de uitvoering van een speciaal stuk, een mis of motet, met een instrumentalist samengewerkt.

Similar Category Post